Αυτόματη ρύθμιση συσκευών συνδεδεμένων στο δίκτυο  NcdAutoSetup.dll Βοηθός συνδεσιμότητας δικτύου  ncasvc.dll Επεκτάσεις και ειδοποιήσεις εκτυπωτή  PrintConfig.dll
Κεντρικός υπολογιστής συσκευής Τοποθέτησης και Άμε  upnphost.dll Κεντρικός υπολογιστής υπηρεσίας παροχής εντοπισμού  fdPHost.dll Πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας των Windows  SDRSVC.dll
Τηλεφωνία  tapisrv.dll Τηλεφωνική υπηρεσία  PhoneService.dll Υπηρεσία PushToInstall των Windows  PushToInstall.dll
Υπηρεσία Quality Windows Audio Video Experience  qwave.dll Υπηρεσία Windows Insider  flightsettings.dll Υπηρεσία αισθητήρων  SensorService.dll
Υπηρεσία απαρίθμησης συσκευών έξυπνης κάρτας  ScDeviceEnum.dll Υπηρεσία διαχείρισης αδειών Windows  LicenseManagerSvc.dll Υπηρεσία δρομολόγησης μηνυμάτων push για το πρωτόκ  dmwappushsvc.dll
Υπηρεσία εγκατάστασης συσκευής  umpnpmgr.dll Υπηρεσία εμπειρίας γλώσσας  LanguageOverlayServer.dll Υπηρεσία κοινής χρήσης δεδομένων  DsSvc.dll
{3AEF65BA-7D64-4BC2-884C-FDA10FFB6B08}  setup.exe {4C56AEB2-5ED2-44D0-88AF-C7D0B39793AC}  pcalua.exe 1de0b589-fc08-440f-8b85-4d783bf126c9  Lenovo.Modern.ImController.exe
{FA220771-0548-49B5-B683-1B198532C16D}  pcalua.exe 5c6910e5-d624-4373-b17c-b4b570eff541  Lenovo.Modern.ImController.exe Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll
{1B978181-8783-4EBB-8C9F-AD8F3D15D644}  pcalua.exe {12148E1B-F9F8-48D5-BAD8-29A136C6466F}  pcalua.exe Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll
Служба пользователя платформы подключенных устройс  svchost.exe Служба пользователя платформы подключенных устройс  svchost.exe Синхронизация узла_77a7c  svchost.exe

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it