Υπηρεσία χρήστη πλατφόρμας συνδεδεμένων συσκευών_c  svchost.exe Υπηρεσία χρήστη ειδοποιήσεων Push των Windows_c317  svchost.exe Κεντρικός υπολογιστής συγχρονισμού_c3178a9  svchost.exe
Система кольоропередачі у Windows  WcsPlugInService.dll {13029B52-6E1F-4053-9ADE-59D5EF4EF567}  pcalua.exe {021599D7-404B-42A2-BA26-7F55F390F4CC}  pcalua.exe
{25F3E0FB-C341-BA6B-EC0A-791E4A50B4EA}  Sync.exe {01A9995A-0D54-41DF-BC50-69E8F0BE62C8}  PlantsVsZombies.exe Синхронизация узла_1d0c42d  svchost.exe
{16D2CE49-BB4B-46AC-9194-5A4DB14172EC}  pcalua.exe 25 Clips Executable File  25Clips.exe Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll
Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll {FAEA79F2-2329-4552-9216-51B08E4CB815}  pcalua.exe {9EE96FFD-4D28-4afc-AA0F-F58F68E5BF80}  rmclient.exe
{8044580C-1FD8-492A-86E6-11A4A83F3CC0}  pcalua.exe {3A6133FC-D1EF-4e70-8016-EF40A77CE43F}  rmclient.exe 1701d98d-1124-40c5-9ff8-9a87dbae068e  Lenovo.Modern.ImController.exe
Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll
Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll {BE4E54AC-F337-4CDD-A4AD-56AA8AB89976}  pcalua.exe Ανακατεύθυνση θύρας UserMode Υπηρεσιών απομακρυσμέ  umrdp.dll
Πρόγραμμα Εγκατάστασης λειτουργικών μονάδων των Wi  TrustedInstaller.exe Υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησ  winhttp.dll Υπηρεσία επιθεώρησης δικτύου της Προστασίας του Wi  NisSrv.exe
769e787a-bf7f-46b5-8e81-0c4fb84a91ae  Lenovo.Modern.ImController.exe Потребителска услуга за насочено известяване на Wi  svchost.exe Потребителска услуга за насочено известяване на Wi  svchost.exe

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it