Správce instalace zařízení  DeviceSetupManager.dll Správce pověření  lsass.exe Správce webových účtů  TokenBroker.dll
Standardní služba sběru dat pro Centrum diagnostik  DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe Systém souborů EFS (Encrypting File System)  lsass.exe Síťová připojení  netman.dll
Služba kontroly sítě antivirového programu Windows  NisSrv.exe Služba směrování nabízených zpráv WAP (Wireless Ap  dmwappushsvc.dll Služba State Repository  windows.staterepository.dll
Služba WinHTTP WPAD  winhttp.dll SimBrief Downloader  SimBrief Downloader.exe Sync Host_764e5  svchost.exe
Sync Host_4d7c5  svchost.exe Sincronizza host_11f9f94  svchost.exe Servizio utente piattaforma dispositivi connessi_1  svchost.exe
Servizio utente notifica Push Windows_11f9f94  svchost.exe SqmUpload_S-1-5-21-147853369-1501298623-4097485995  rundll32.exe SCachePreTray MFC Application  scachepretray.exe
Sync Host_578a701  svchost.exe Servicio de infraestructura de tareas en segundo p  bisrv.dll SyUIUExtSvc  SyUIUExtSvc.exe
SqmUpload_S-1-5-21-3111830508-1080146586-341231602  rundll32.exe SystemUWPLauncher.url  SystemUWPLauncher.url Snorler  snorler.exe
Service pour utilisateur de plateforme d’appareils  svchost.exe Serviço de Usuário da Plataforma de Dispositivos C  svchost.exe Serviço de Usuário de Notificações por Push do Win  svchost.exe
Serviço de Compartilhamento de Rede do Windows Med  wmpnetwk.exe Serviço de Gerenciamento de Aplicativos Empresaria  EnterpriseAppMgmtSvc.dll Smart Touch  KSSCFG.exe

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

OK