Usługa Aktualizacja programu Microsoft Edge (edgeu  MicrosoftEdgeUpdate.exe Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  svchost.exe User_Feed_Synchronization-{36332AFF-2190-479F-A032  msfeedssync.exe
User_Feed_Synchronization-{04A5DA4A-97FB-4566-990D  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{04A5DA4A-97FB-4566-990D  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{C486AAA2-E724-400A-AB97  msfeedssync.exe
Usługa użytkownika powiadomień WNS_9f384  svchost.exe User_Feed_Synchronization-{8C2EEDE8-32A1-4229-AE54  msfeedssync.exe Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  svchost.exe
Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  svchost.exe Usługa ulepszania wyświetlania  Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementServi Usługa routingu komunikatów wypychanych protokołu   dmwappushsvc.dll
User_Feed_Synchronization-{61447E5F-9FFA-46AC-AC16  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{774A5CD1-9534-41D5-ACBA  msfeedssync.exe update-S-1-5-21-1516017254-1803189193-1683595989-1  Updater.exe
User_Feed_Synchronization-{63D00AA9-9EA9-4F52-AA9D  msfeedssync.exe Usluga deljenja putem mreže za Windows Media Playe  wmpnetwk.exe Usluga deljenja putem mreže za Windows Media Playe  wmpnetwk.exe
Usluga deljenja putem mreže za Windows Media Playe  wmpnetwk.exe Usługa zarządzania aplikacjami w przedsiębiorstwac  EnterpriseAppMgmtSvc.dll User_Feed_Synchronization-{C029419E-A985-4EC5-B4CD  msfeedssync.exe
Usługa wiadomości_703e2  svchost.exe Uninstaller_SkipUac_fujitsu  IObitUninstaler.exe User_Feed_Synchronization-{4A15FF0D-7084-40A3-B64A  msfeedssync.exe
User_Feed_Synchronization-{E4D2B922-F17E-4672-A0E5  msfeedssync.exe User Data Access_5d535  svchost.exe User_Feed_Synchronization-{F83B9735-C818-44AB-8C51  msfeedssync.exe
User_Feed_Synchronization-{F83B9735-C818-44AB-8C51  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{AC1BB886-D298-4B0B-8276  msfeedssync.exe update-S-1-5-21-3037692418-176297442-2732617423-10  Updater.exe

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it