Startup Programs > Uninstall C:/Users/dscot_000/AppData/Local/Microso cmd.exe
Download Glary Utilities for free to manage auto-startup programs to improve your computer's performance *100% Clean & Safe

Uninstall C:/Users/dscot_000/AppData/Local/Microso cmd.exe

Item Name: Uninstall C:/Users/dscot_000/AppData/Local/Microso File Name: cmd.exe
Usefulness Rating:
Users Opinions:
Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web Wi  winhttp.dll Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji roz  msdtckrm.dll Usługa ulepszania wyświetlania  Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementServi
Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  CDPUserSvc.dll Usługa użytkownika Schowek_104062  cbdhsvc.dll Usługa użytkownika UDK_104062  windowsudk.shellcommon.dll
Usługa zarządzania aplikacjami w przedsiębiorstwac  EnterpriseAppMgmtSvc.dll User_Feed_Synchronization-{6E898100-D43B-441C-8CF0  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{7855EEC8-260E-4050-8C0E  msfeedssync.exe
UninstMiniWifi  MU4AC5.bat User_Feed_Synchronization-{E131E9AD-DE0B-4F34-9FD7  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{E131E9AD-DE0B-4F34-9FD7  msfeedssync.exe
Udk User Service_b6b6720  svchost.exe User_Feed_Synchronization-{3AD4E2BE-439A-4D26-80F2  msfeedssync.exe Udk User Service_2df0f05  windowsudk.shellcommon.dll
update-S-1-5-21-1652885487-2514201868-2433090404-1  Updater.exe update-S-1-5-21-1961481105-1288258203-4230449136-1  Updater.exe update-S-1-5-21-1901864332-2519518433-2183994094-1  Updater.exe
User_Feed_Synchronization-{BE486AE0-6B8C-4FB1-B2FE  msfeedssync.exe update-S-1-5-21-2067847774-4097726525-598564160-10  Updater.exe update-S-1-5-21-3536345335-3010571788-2242629904-1  Updater.exe
User Data Access_515b4  svchost.exe User_Feed_Synchronization-{9CE8E5F1-C1CB-46A6-A9D9  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{0914E30E-FD34-465B-832B  msfeedssync.exe
User_Feed_Synchronization-{3E04348E-7764-481D-85B2  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{EEA51A28-F323-479C-BADC  msfeedssync.exe User_Feed_Synchronization-{B2AEE533-0767-441C-8AAA  msfeedssync.exe
User_Feed_Synchronization-{F30ED068-C606-415E-8410  msfeedssync.exe update-S-1-5-21-2549013338-2663977295-865069959-10  Updater.exe update-S-1-5-21-2549013338-2663977295-865069959-10  Updater.exe
Please click to rate it.

Not useful Useful

The link is not a valid url.

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it