Startup Programs > User_Feed_Synchronization-{E131E9AD-DE0B-4F34-9FD7 msfeedssync.exe
Download Glary Utilities for free to manage auto-startup programs to improve your computer's performance *100% Clean & Safe

User_Feed_Synchronization-{E131E9AD-DE0B-4F34-9FD7 msfeedssync.exe

Item Name: User_Feed_Synchronization-{E131E9AD-DE0B-4F34-9FD7 File Name: msfeedssync.exe
Usefulness Rating:
Users Opinions:
Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  svchost.exe Usługa użytkownika powiadomień WNS_82410  svchost.exe Usługa użytkownika Schowek_82410  svchost.exe
Usługa użytkownika UDK_82410  svchost.exe Usługa wiadomości_82410  svchost.exe Usługa buforowania czcionek platformy Windows Pres  PresentationFontCache.exe
Usługa inspekcji sieci Programu antywirusowego Mic  NisSrv.exe update-S-1-5-21-128424701-4097995715-3039632404-10  Updater.exe Udk User Service_916e5  svchost.exe
User_Feed_Synchronization-{50F005D1-F93C-4CC0-B0A7  msfeedssync.exe Usługa Aktualizacja programu Microsoft Edge (edgeu  MicrosoftEdgeUpdate.exe Usługa Aktualizacja programu Microsoft Edge (edgeu  MicrosoftEdgeUpdate.exe
Usługa obsługi użytkownika protokołu Bluetooth_8ca  svchost.exe Usługa symulacji percepcji systemu Windows  PerceptionSimulationService.exe Usługa ulepszania wyświetlania  Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementServi
Usługa użytkownika DVR z gry i transmisja_8ca6b  svchost.exe Usługa użytkownika platformy podłączonych urządzeń  svchost.exe Usługa użytkownika powiadomień WNS_8ca6b  svchost.exe
Usługa użytkownika Schowek_8ca6b  svchost.exe Usługa użytkownika UDK_8ca6b  svchost.exe Usługa wiadomości_8ca6b  svchost.exe
Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web Wi  winhttp.dll Usługa buforowania czcionek platformy Windows Pres  PresentationFontCache.exe Usługa inspekcji sieci Programu antywirusowego Mic  NisSrv.exe
Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji roz  msdtckrm.dll Usługa routingu komunikatów wypychanych protokołu   dmwappushsvc.dll Usługa wirtualizacji pulpitu zdalnego funkcji Hype  icsvcext.dll
Usługa zarządzania aplikacjami w przedsiębiorstwac  EnterpriseAppMgmtSvc.dll Uninstaller_SkipUac_Vasnin  IObitUninstaler.exe User_Feed_Synchronization-{A4496400-D3D2-4B9C-91AF  msfeedssync.exe
Please click to rate it.

Not useful Useful

The link is not a valid url.

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it