Startup Programs > Sistema di gestione degli account di sicurezza (SA lsass.exe
Download Glary Utilities for free to manage auto-startup programs to improve your computer's performance *100% Clean & Safe

Sistema di gestione degli account di sicurezza (SA lsass.exe

Item Name: Sistema di gestione degli account di sicurezza (SA File Name: lsass.exe
Usefulness Rating:
Users Opinions:
Správce identit sítě rovnocenných počítačů  pnrpsvc.dll Správce instalace zařízení  DeviceSetupManager.dll Správce pověření  lsass.exe
Správce webových účtů  TokenBroker.dll Standardní služba sběru dat pro Centrum diagnostik  DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe Systém souborů EFS (Encrypting File System)  lsass.exe
Síťová připojení  netman.dll Služba kontroly sítě antivirového programu Windows  NisSrv.exe Služba směrování nabízených zpráv WAP (Wireless Ap  dmwappushsvc.dll
Služba State Repository  windows.staterepository.dll Služba WinHTTP WPAD  winhttp.dll SimBrief Downloader  SimBrief Downloader.exe
Sync Host_764e5  svchost.exe Sync Host_4d7c5  svchost.exe Sincronizza host_11f9f94  svchost.exe
Servizio utente piattaforma dispositivi connessi_1  svchost.exe Servizio utente notifica Push Windows_11f9f94  svchost.exe SqmUpload_S-1-5-21-147853369-1501298623-4097485995  rundll32.exe
SCachePreTray MFC Application  scachepretray.exe Sync Host_578a701  svchost.exe Servicio de infraestructura de tareas en segundo p  bisrv.dll
SyUIUExtSvc  SyUIUExtSvc.exe SqmUpload_S-1-5-21-3111830508-1080146586-341231602  rundll32.exe SystemUWPLauncher.url  SystemUWPLauncher.url
Snorler  snorler.exe Service pour utilisateur de plateforme d’appareils  svchost.exe Serviço de Usuário da Plataforma de Dispositivos C  svchost.exe
Serviço de Usuário de Notificações por Push do Win  svchost.exe Serviço de Compartilhamento de Rede do Windows Med  wmpnetwk.exe Serviço de Gerenciamento de Aplicativos Empresaria  EnterpriseAppMgmtSvc.dll
Please click to rate it.

Not useful Useful

The link is not a valid url.

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it